hoofdeing herselt
  • Welkom in Brakel

2016 - 2017 - Dorpskernvernieuwing Nederbrakel 

De dorpskernvernieuwing van Nederbrakel is op 17 mei 2016 gestart. 

Via deze link komt u rechtstreeks op de pagina met meer info.

* 4 oktober - nieuwsbrief 3 (klik hier)

* 24 oktober - nieuwsbrief 4 (klik hier)

* 28 oktober - nieuwsbrief 5 (klik hier)

* 2 december - nieuwsbrief 6 (klik hier)

* 9 december - nieuwsbrief 7 (klik hier)

Heeft u vragen over de dorpskernvernieuwing: mail naar dorpskernvernieuwing@brakel.be of klik hier  

9 januari tem 9 maart - bekendmaking gewestelijk RUP aardas enkelvoudige aardagvervoerleiding Brakel - Haaltert.

Van 9 januari tot 9 maart loopt in het kader van het gewestelijk RUP een bekendmaking van de plan MER. Op de foto bij dit bericht kan meer informatie worden gevonden.

Tem 20 januari - Ontheffing MER-plicht RUP herschikking woon(uitbreidings)gebieden

De gemeente Brakel heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het RUP herschikking woon(uitbreidings)gebieden. Het RUP heeft tot doel bestaande, nog niet ingevulde woon- of woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen naar een openruimtefunctie. Aansluitend wordt ook een bestaande woonkorrel opgenomen als woongebied en een bestaande, nog niet ingevulde KMO-zone herbestemd tot deels agrarisch gebied, deel woongebied.

 

In dit verzoek tot raadpleging werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht. Milieu-effecten zijn onder meer effecten op vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden. De opmaak van een plan-MER is dus niet nodig.

 

Als inwoner van Brakel kunt u het dossier inkijken op de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel en op het gemeentehuis van Brakel; de screeningsnota en de beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel en dit van 21 december 2016 tot en met 20 januari 2016.

 

Klik hier voor de toepasselijke kaarten en de toelichtingsnota met MER-screening.

 

De screeningsnota en de beslissing zijn eveneens raadpleegbaar via de ‘dossierdatabank’ op www.mervlaanderen.be, met de volgende code als dossiernummer: SCRPL16056.

 

Als u meer informatie wilt over milieueffectrapportage, kunt u eveneens surfen naar www.mervlaanderen.be.

13 februari - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

Tot 15 mei - uitschrijven op (gouden) gids. 

Meehelpen papier te besparen kan eenvoudig door zich uit te schrijven op de bedeling van de gouden en witte gids. Dit door hier te klikken.

Sportkampen en lessenreeksen 2017 

In 2017 organiseert de sportdient terug een hele resem sportkampen en lessenreeksen.

Wil je hierover meer weten klik dan hier

Openbare onderzoeken  

Voor openbare onderzoeken in kader van milieuvergunningen, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van natuurbeleid, klik hier.

 

Openingsuren gemeentehuis
Weersverwachting
Nederbrakel
Meer weer in Nederbrakel