hoofdeing herselt
  • Welkom in Brakel

2016 - 2017 - Dorpskernvernieuwing Nederbrakel 

De dorpskernvernieuwing van Nederbrakel is op 17 mei 2016 gestart. 

Via deze link komt u rechtstreeks op de pagina met meer info.

* 2 juni: nieuwsbrief 13 (klik hier)

* 19 juni: nieuwsbrief 14 (klik hier)

* 3 juli: nieuwsbrief 15 (klik hier)

* 17 juli: nieuwsbrief 16 (klik hier)

Op de foto bij dit artikel kan u de circulatie naar de parkings in Nederbrakel vinden (klik op de foto voor een grote weergave).

Heeft u vragen over de dorpskernvernieuwing: mail naar dorpskernvernieuwing@brakel.be of klik hier  

1 augustus - start werken Laaistok, Willemsveld, Koningsweg, Steenpaal en Brakelbosstraat. 

Nadat de nutsmaatschappijen de voorbije weken voorbereidende werken hebben uitgevoerd, starten vanaf 1 augustus de werken met het oog op het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Laaistok, Willemsveld, Koningsweg, Steenpaal en (deel van) Brakelbosstraat.

De uitvoeringstermijn is 75 werkdagen. De aannemer van deze werken is:

Wintraco CVBA, Meerstraat 80, 9220 Hamme, t 052 48 40 11, f 052 48 40 12, e-mail : info@windeynv.be

16 augustus - start werken Warande 

Op 16 augustus start aannemer Pevenage & Zoon uit Zottegem met de renovatie van de Warande.

Opzet is een totaalrenovatie (nieuwe voetpaden, nieuwe parkeerstroken en nieuw wegdek) uit te voeren en dit voor een geraamd bedrag van 975.000 euro (incl. btw). Hierna zal er éénrichtingsverkeer zijn in de Warande tussen de Dr. De Drijverestraat en Kruisstraat.

De uitvoeringstermijn van deze werken 120 werkdagen.

4 september - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

26 augustus - 10 september: Kunst & Zwalm 

De gemeente Brakel participeert ook in de editie 2017 van Kunst & Zwalm.

Klik hier voor meer info.

10 september - zeepkistenrace 

Op zondag 10 september 2017 organiseert de jeugdraad een zeepkistenrace.

Waar? Valkenstraat Brakel

Uur? 13 u

Inschrijving: € 5 - Gratis voor jeugdverenigingen

Voordat je met vol enthousiasme aan je zeepkist begint, lees dan ook zeker het reglement.

Inschrijven is verplicht : schrijf je hier in

Klik hier voor het reglement. 

Veel succes!

16 september - Primus Classic 

29 november - klimaattafel vermindering CO2 

De klimaatverandering... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!

En dat is precies wat Brakel wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen

Voor meer info klik hier

8 december - 3e Sportgala  

De gemeentelijke sportraad en sportdienst richt voor de 3de maal een sportgala in, dit op vrijdag 8 december 2017 in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. De bedoeling van dit sportgala is de gemeentelijke sportlaureaten gepast te huldigen op basis van de eerder behaalde en bijzondere sportprestaties. De behaalde sportprestaties die in aanmerking zullen komen zijn deze die behaald zijn tussen 1 september 2016 en 1 september 2017.

Volgende categorieën komen in aanmerking voor huldiging: sportverdienste/sportvrijwilliger,               G-sporter, sportbelofte (jongere -18 jaar), sportploeg competitie jeugd (-18 jaar), sportploeg competitie (+18 jaar), sportman/sportvrouw competitief (individueel + 18 jaar), sportsenior (55+ jaar) en de recreatieve sportbeoefenaar (man/vrouw/jeugd/ploeg).

Kandidaturen kunnen persoonlijk worden ingediend vanaf 3 juli tot uiterlijk 15 september 2017 aan het loket van de sportdienst (sporthal ‘de Rijdt’).

De winnende kandidaten zullen uiteindelijk worden gekozen door een deskundig samengestelde jury.

Klik hier voor het reglement
Klik hier voor formulier voor het indienen van je kandidatuur

29 april 2018 - Vlaamse wandeldag 

Klik hier voor de themawebsite rond deze activiteit.

Openbare onderzoeken  

Voor openbare onderzoeken in kader van milieuvergunningen, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van natuurbeleid, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van het Vlaams Natura 2000-programma, klik hier

 

Openingsuren gemeentehuis
Weersverwachting
Nederbrakel
Meer weer in Nederbrakel