Spontane kandidaturen bij de gemeente 

Spontane kandidaturen kunnen (Bij voorkeur via e-mail) gericht worden aan:

Gemeente Brakel

Secretariaat

Marktplein 1

9660 Brakel

danny.vandaele@brakel.be

Leerstof lopende selecties 

Stedenbouwkundige en administratief deskundige RO

Deskundige burgerzaken

 • Bevolking: De Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters (eveneens terug te vinden op de website van het rijksregister)
 • Burgerlijke Stand:
  •  Burgerlijk wetboek
   • Titel II : Akten van de Burgerlijke Stand
   • Titel V: huwelijk
   • Titel VII: Afstamming+ omzendbrief naamsoverdracht
  •  Gerechtelijk wetboek – openbaarheid akten van de burgerlijke stand
  •  Wetboek van nationaliteit + omzendbrief
 • Vreemdelingen:   website van vreemdelingenzaken:  https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx 
 • Gemeentedecreet – Titel II, V en VI https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013949.html

Bijlagen

Titel II - akten van de burgerlijke stand (klik hier)

Titel V - huwelijk (klik hier)

Titel VII - afstamming (klik hier)

Omzendbrief naamsoverdracht (klik hier) en (klik hier)

Omzendbrief nationaliteit (klik hier) 

Algemene onderrichtingen bevolkingsregisters (klik hier)

Wetboek van Belgische nationaliteit (klik hier)

Bibliotheekassistent

Deskundige cultuur en communicatie

Participatiedecreet

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2014/20140509_geco%C3%B6rdineerde%20versie%20participatiedecreet.pdf

Vrijwilligerswet

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005070359&table_name=wet

Erfgoeddecreet

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1028103&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1081247

Cultuurpactwet

http://www.cultuurpact.be/nl/wetgeving/wet-van-16-juli-1973-waarbij-de-bescherming-van-de-ideologische-en-filosofische

Decreet lokaal cultuurbeleid

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_LOKAAL/2016/Gecoordineerd%20decreet%20LCB%206%20juli%202012%20v20160708.pdf

Gemeentedecreet – Titel II, V en VI https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013949.html