Middenstandsraad 


De middenstandsraad is een advies – en overlegraad die de belangen van handel en diensten in Brakel behartigt. 

Deze raad adviseert en ondersteunt het bestuur bij de totstandkoming van het middenstandsbeleid.

Openingsuren gemeentehuis
JEUGD-MIDDENSTAND-SENIOREN  
adviesraden@brakel.be  
055 43 17 64