Ludo De Smet - financieel directeur  

De financieel directeur houdt in opdracht van het college van burgemeester en schepenen een gezond evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de gemeente.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor de boekhouding . Hij int alle ontvangsten (waaronder belastingen), en doet alle uitgaven voor de gemeente. Hij staat in voor de wettelijke controle op het budget.

Tel. 055 43 17 51

E-mail:  ludo.desmet@brakel.Be

Openingsuren gemeentehuis