Mobiliteitsplan  

Het mobiliteitsplan groepeert alle acties die op korte, middenlange en lange termijn mogelijk of wenselijk zijn om de mobiliteit en de verkeerssituaties in Brakel te verbeteren.

Het mobiliteitsplan bestaat uit:

1° oriëntatienota (klik hier om te raadplegen)

2° synthesenota (klik hier om te raadplegen)

3° beleidsplan (klik hier om te raadplegen)

Ondertussen werd ook werk gemaakt van een verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan. De studie hiervan kan u raadplegen door hier te klikken.

Openingsuren gemeentehuis