Atlas der buurtwegen 

De atlas van de Buurtwegen is een verzameling van boeken met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Het is een waardevol document dat de toestand van het Oost-Vlaamse landschap schetst, halverwege de 19e eeuw.

Dit bestuursdocument wordt nog dagdagelijks gebruikt. Om verdere aantasting tegen te gaan wordt het gedigitaliseerd. De papieren versie zal veilig opgeborgen worden in het archief. In de toekomst zal nog enkel de digitale versie van de atlas kunnen geraadpleegd worden.

De detail- en overzichtsplannen dateren van rond 1840. De wijzigingen die de atlas sedertdien onderging worden op dezelfde manier aangeboden, van zodra ze in digitale vorm beschikbaar zijn.

De atlas van de buurtwegen kan je raadplegen door  hier te klikken.

Openingsuren gemeentehuis

 

RUIMTELIJKE ORDENING en STEDENBOUW Verdieping
Koen.Demeester@brakel.be  
christelle.demooi@brakel.be   
sarah.vanmuylem@brakel.be
stedenbouw@brakel.be
055 43 17 58