Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigd.

Openingsuren gemeentehuis

 

RUIMTELIJKE ORDENING en STEDENBOUW Verdieping
Koen.Demeester@brakel.be  
christelle.demooi@brakel.be   
sarah.vanmuylem@brakel.be
stedenbouw@brakel.be
055 43 17 58