Signaalgebieden 

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

Meer informatie over de signaalgebieden (in Brakel) kan u vinden door hier te klikken.

Openingsuren gemeentehuis