Vergunning nodig? 

De Vlaamse Codex RO bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. 

De Vlaamse Regering heeft een aantal van deze ingrepen bij besluit vrijgesteld van de vergunningsplicht.

Zij heeft ook voor een aantal ingrepen de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

Klik hier voor meer informatie.

Openingsuren gemeentehuis

 

RUIMTELIJKE ORDENING en STEDENBOUW Verdieping
christelle.demooi@brakel.be   
sarah.vanmuylem@brakel.be
stedenbouw@brakel.be
055 43 17 58