hoofdeing herselt

Aanvraag geluidsafwijking 

Dit formulier dient, minimum 2 weken voor aanvang activiteit, overgemaakt te worden aan

Het college van burgemeester en schepenen
Tav de heer Sandy Casieris
Marktplein 1
9660  Brakel

 

AANVRAGER

Voornaam :
Naam :
Adres :
Postcode en gemeente :
Email :
Tel. en/of GSM :

GEGEVENS BETREFFENDE DE ACTIVITEIT

Ter gelegenheid van :
Datum activiteit :
Uur aanvang activiteit :
Uur einde activiteit :
Locatie :

Openingsuren gemeentehuis