hoofdeing herselt

Aanvraag passieve openbaarheid van bestuur 

Datum aanvraag (dd/mm/jjjj) *:
Kruis aan : :
 Aanvrager
 Gemandateerde (*)
Voornaam *:
Naam *:
Adres *:
Postcode en gemeente *:
Tel. en/of GSM :
E-mail :

 (*) bewijs mandaat (uitz. Advocaat)

bewijsstuk (bewijs mandaat - uitz. Advocaat) : (pdf)
Omschrijving :

BESTUURSDOCUMENT WAARVAN DE OPENBAARHEID WORDT GEVRAAGD

Betreft het een bouwplan van een woning waar u eigenaar van bent (**) :
 Ja
 Nee
Omschrijving van de aangelegenheid waarover het gaat *:
Vorm van openbaarmaking :
 Inzage
 Uitleg
 Kopie
BELANG (enkel bij het opvragen van info van persoonlijke aard) :

(**) Bouwplannen

Het wetboek van economisch recht (artikel XI.190,5°) heeft een uitzondering mogelijk gemaakt waardoor een afschrift kan worden afgeleverd; op voorwaarde dat de reproductie uitsluitend bestemd is voor privégebruik en deze gevraagd wordt door de eigenaard.

Het ondertekenen van deze aanvraag met het oog op het vragen van een afschrift van bouwplannen wordt gezien als een uitdrukkelijke verklaring op eer waarin de eigenaar verklaart dat de bekomen kopie enkel zal worden aangewend voor privégebruik.


Ter informatie
Uw aanvraag tot openbaarmaking zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen worden beantwoord. Wanneer zou blijken dat de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, of wanneer de toetsing aan de uitzonderingsgronden, overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 op de openbaarheid van bestuur, moeilijk tijdig uit te voeren zou zijn, kan deze termijn worden verlengd tot dertig dagen. In dit geval zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.

Wat betreft de kostprijs van een afschrift , wordt verwezen naar het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken (Gemeenteraad 18 december 2006, gewijzigd 29 januari 2007 en 26 maart 2007). Dit kan ook worden geconsulteerd via de website

Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Openingsuren gemeentehuis