hoofdeing herselt

Aanvraag premie buurtfeesten  

Dit formulier wordt overgemaakt aan:

Het college van burgemeester en schepenen
Marktplein 1
9660  Brakel

BUURTCOMITE

Naam buurtcomitť :
Adres buurtcomitť :
Postcode en gemeente :
E-mail :

CONTACTPERSOON 1 BUURTCOMITE

Voornaam en naam :
Adres :
Postcode en gemeente :
E-mail :
Tel. en/of GSM :
Functie binnen het buurtcomitť :

CONTACTPERSOON 2 BUURTCOMITE

Voornaam en naam :
Adres :
Postcode en gemeente :
E-mail :
Tel. en/of GSM :
Functie binnen het buurtcomitť :

INFORMATIE BETREFFENDE HET BUURTFEEST

Locatie :
Datum :
Vermoedelijk aantal deelnemers :
Naam titularis *:
Adres titularis waar de cadeaubon mag worden toegestsuurd *:

BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN VOLGENDE BEWIJSSTUKKEN GEVOEGD

FinanciŽle afrekening *: (pdf)
Kopie van facturen, rekeningen, onkostennota's,... *: (pdf)
5 sfeerfoto's gemaakt tijdens het buurtfeest : (pdf)
Adressenlijst van minstens 10 gezinnen of 25 personen die betrrokken zijn geweest bij het buurtfeest *: (pdf)
Kopie van de (schriftelijke) communicatie die werd gevoerd naar aanleiding van het buurtfeest (uitnodiging, affiche, strooifolder,...) : (pdf)
Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Openingsuren gemeentehuis