hoofdeing herselt

Aanvraag premie grondontleding 

Dit formulier dient overgemaakt te worden aan

Het college van burgemeester en schepenen
Tav de heer Sandy Casieris
Marktplein 1
9660 Brakel

 

AANVRAGER

Naam :
Voornaam :
Adres :
Postcode en gemeente :
E-mail :
Tel. en/of GSM :
Rekeningnummer :

Ligging van de percelen

Straat :
Kadastrale gegevens :
Straat :
Kadastrale gegevens :
Straat :
Kadastrale gegevens :


Ik voeg hierbij een afschrift van :

  • Het resultaat der grondontleding
  • mijn factu(u)r(en)

Openingsuren gemeentehuis