hoofdeing herselt

Aanvraag m.b.t. de kermisactiviteiten op de openbare kermissen 

Naam en voornaam *:
Adres *:
Postcode en gemeente *:
Tel. en/of GSM :
Rekeningnummer :
E-mail :
Datum aanvraag (dd/mm/jjjj) :
 Nederbrakel (zondag na 29/06)
 Nederbrakel (tweede zondag van september)
 Opbrakel (zondag van of na 3 mei)
 Opbrakel (zondag van of na 14 september)
 Opbrakel (zondag van of na 12 november)
 Zegelsem (zondag na Hemelvaartsdag)
 Zegelsem (derde zondag van september)
 Elst (zondag na 9 februari)
 Elst (tweede zondag na Pinksteren)
 Elst (vierde zondag van september)
 Michelbeke (zondag van of na 20 januari)
 Michelbeke (derde zondag van juli)
 Michelbeke (eerste zondag van oktober)
 Parike (tweede zondag van juli)
 Parike (zondag van of na 17 september)
 Everbeek-boven (derde week na Pasen)
 Everbeek-boven (laatste zondag van september)
 Everbeek-beneden (zondag van of na 24 juni)
 Everbeek-beneden (eerste zondag van september)
Naam attraktie :
Omschrijving :

Afmetingen (kassa en uitsprongen inbegrepen)

Lengte :
Diepte :
Hoogte :
Gebruik stroomgroep :
 ja
 Nee
Stroomgroep :
Lengte :
Diepte :
Hoogte :
Ondernemingsnummer :
Keuring electriciteit/technische keuring :
Machtiging werkgever in kermisactiviteit :
B.A uitbating - maatschappij :
Nummer :
Brandpolis - maatschappij :
Nummer brandpolis :
Vergunning eetwareninspectie :
Nummerplaten :
Aantal personeelsleden + machtiging aangestelde verantwoordelijke :
Bijlage 1 : (pdf)
Bijlage 2 : (pdf)
Bijlage 3 : (pdf)
Bijlage 4 : (pdf)
Bijlage 5 : (pdf)


Verklaart zich akkoord met het kermisreglement van de gemeente Brakel dat te verkrijgen is op de dienst Secretariaat of via de gemeentelijke website www.brakel.be

Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Openingsuren gemeentehuis