hoofdeing herselt

Vaststellen landbouwschade 

Voornaam *:
Naam *:
Straat + huisnummer *:
Postcode en gemeente *:
Tel. en/of GSM *:
Producentnummer :
Totale bedrijfsoppervlakte :
Hierbij een fotoplan met aanduiding van de getroffen perceel en een afschrift van de verzamelnaam *: (Toegelaten bestandstypes jpg, pdf, tiff)

Vraagt de heer burgemeester om de commissie tot vaststelling van schade aan teelten bijeen te roepen voor schade geleden:

Perceelnummer *:
Bereikbaarheid (straatnaam) *:
Aard teelt *:
Totaal opp. van het perceel *:
Totaal opp. schade *:
Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Openingsuren gemeentehuis