Uittreksel uit het strafregister of bewijs van goed zedelijk gedrag 

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan. Het uittreksel vermeldt meer bepaald de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van de veroordelingen wordt hij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag’.

Er zijn 2 soorten uittreksels:

  • model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kan aanvragen voor allerlei doeleinden.
  • model 2 is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen

Je kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen bij de dienst bevolking.

Openingsuren gemeentehuis
BEVOLKING Loket 2-3
dirk.faingnaert@brakel.be  
 hilde.vandecatsye@brakel.be  
055 43 17 66