Geboorteaangifte 

De geboorte wordt in de eerste plaats aangegeven door de vader, de moeder of beide ouders samen.

De aangifte van geboorte moet gebeuren binnen 15 dagen na de bevalling. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De aangifte moet gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van geboorte, op voorlegging van de identiteitskaart van de moeder en eventueel de vader, een attest van de geneesheer (model I) en indien de ouders gehuwd zijn, hun trouwboekje.

Aangezien er in Brakel geen kraamkliniek is, gebeuren er weinig geboorteaangiftes, enkele thuisbevallingen uitgezonderd.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van geboorte op die hij samen met de aangever(s) ondertekent.

Openingsuren gemeentehuis
BURGERLIJKE STAND Loket 1
peter.haegeman@brakel.be  
debby.depessemier@brakel.be  
055 43 17 62