Huwelijksaangifte 

Wie wil huwen, geeft hiervan minstens vier weken voor de voltrekking van het huwelijk kennis aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van een van de aanstaande echtgenoten.

Als de vereiste documenten in orde zijn wordt een akte van aangifte opgemaakt die door beide huwelijkskandidaten moet worden ondertekend. Kan een van beiden niet aanwezig zijn bij de aangifte, dan moet de aangever een gelegaliseerd schriftelijk bewijs voorleggen waarin de afwezige aanstaande echtgenoot zijn akkoord met de aangifte betuigt.

Het huwelijk kan plaatsvinden ten vroegste 15 dagen na de aangifte en ten laatste zes maand erna.

Bij de aangifte dient het huwelijksdossier volgende stukken van zowel bruid als bruidegom te bevatten :

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte
  • een bewijs van identiteit (afschrift identiteitskaart, rijbewijs,reispas)
  • een getuigschrift van woonst voor huwelijk
  • voor uit de echt gescheiden trouwers, een voor eensluidend verklaard afschrift van de echtscheidingsakte
  • voor weduw(e)n(aars) : een uittreksel uit de overlijdensakte van de vooroverleden partner

Deze stukken worden door de dienst burgerzaken opgevraagd bij de desbetreffende Belgische gemeenten.

Indien de vereiste documenten in het buitenland werden opgemaakt, moeten zij door de aanstaande echtgenoten worden aangevraagd en voorgelegd.

Deze stukken moeten de legalisatieprocedure doorlopen.

Niet-Belgen moeten bovendien een wetscertificaat van hun land van herkomst voorleggen.

Stukken die in een andere taal dan het Nederlands zijn opgemaakt dienen vertaald te worden door een beëdigd vertaler.

Openingsuren gemeentehuis
BURGERLIJKE STAND Loket 1
peter.haegeman@brakel.be  
debby.depessemier@brakel.be  
055 43 17 62