Begraafplaatsen 

Brakel beschikt over 8 begraafplaatsen, gelegen te:

 • Elst
 • Everbeek-beneden
 • Everbeek-boven
 • Michelbeke
 • Nederbrakel
 • Opbrakel
 • Parike
 • Zegelsem

Voor overlijdens vanaf 16 juni 2015 gelden nieuwe regels omtrent de graftekens.

Voortaan wordt een graf opgedeeld in 3 zones: zone A, B en C.

 

Zone A

 • is bestemd voor graftekens of een ander gedenkteken (in materiaal naar keuze: glas, metaal, steen, hout, ...)
 • deze kunnen op de beton in zone A geplaatst.
 • maximale afmetingen: 80 cm breed - 10 cm dik - 100 cm hoog

Zone B

 • wordt door het bestuur aangelegd in beton
 • is bestemd voor foto's, symbolen, bloemen
 • gebruik van horizontale deksteen is enkel in deze zone toegelaten
 • maximale afmetingen: 80 cm breed - 40 cm lang - 3 cm dik

Zone C

 • wordt door het bestuur ingezaaid met gras
 • in deze zone wordt geen enkele verharding of beplanting toegelaten. Eventuele verharding of beplanting zal verwijderd worden.

Mogelijke voorbeelden van grafstenen:

Aan de familie van personen die op een kerkhof van Brakel begraven werden volgens de regels van de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging d.d. 11 mei 2015 vragen we om te verklaren dat ze kennis hebben genomen van voornoemd reglement. U kan deze verklaring hier downloaden.

 

Openingsuren gemeentehuis
BURGERLIJKE STAND Loket 1
peter.haegeman@brakel.be  
debby.depessemier@brakel.be  
055 43 17 62