Textielcontainers 

WAT

Alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d. die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente of via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht. Het textiel wordt eveneens ingezameld op het containerpark of bij de door de OVAM erkende kringwinkels.

Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen of de opdrachthoudende vereniging I.VL.A. en vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van ‘erkende textielinzamelaars” zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis-aan-huisinzamelingen te organiseren.

WAAR

Er staan textielcontainers op volgende openbare plaatsen:

  • Theo Brakelstraat;
  • St. Franciscusstraat (Opbrakel);
  • St. Urssmarsstraat (Zegelsem);
  • St. Apolloniaplein (Elst);
  • Groenstraat – Riedeplein (Michelbeke);
  • Hollebeekstraat (Parike);
  • Everbeekplaats (Everbeek);
  • Muiterij (Everbeek);

Maak geen stortplaats rond de textielcontainers . Textielgoederen moeten aangeboden worden in een gesloten plastieken zak.

Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

Respecteer de nachtrust van de omwonenden.

DOOR WIE

Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst afgesloten voor de inzameling van textiel met Curitas nv via textielcontainers op openbaar domein.

Openingsuren gemeentehuis

 

MILIEUDIENST Verdieping
sandy.casieris@brakel.be  
jonathan.verspeeten@brakel.be  
055 43 17 60