Milieuklachtenmeldpunt 

Wat

Onder milieuklachten verstaan we alle klachten met betrekking tot de verstoring van het leefmilieu. Dit kan een probleem van geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder zijn. Of een vermoeden dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast. 

Waar kan ik terecht

In al deze gevallen kan een beroep worden gedaan op het meldpunt voor milieuhinder. Je kan hiervoor terecht bij de milieudienst die jouw klacht verder zal onderzoeken. 

Het meldpunt is hét aanspreekpunt voor al uw vragen, klachten, meldingen over hinder en opmerkingen rond milieu. Indien de milieudienst niet bereikbaar is (weekend of nacht), kan u steeds terecht bij de politiediensten.

Openingsuren gemeentehuis

 

MILIEUDIENST Verdieping
sandy.casieris@brakel.be  
jonathan.verspeeten@brakel.be  
055 43 17 60