Openbaar onderzoek - Voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma 

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. 
Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. 
Het natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen. 

De Vlaamse regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. 

Klik hier voor meer info. 
Het volledige dossier kan je vinden op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek 

 

Openingsuren gemeentehuis

 

MILIEUDIENST Verdieping
sandy.casieris@brakel.be  
jonathan.verspeeten@brakel.be  
055 43 17 60