Kleine landschapselementen 

WAT

Bomen, struiken, poelen kunnen verschillende functies hebben (erosiebestrijding waterhuishouding, ecosysteem, economisch, landschapskarakter) en vormen als het ware de ruggengraat van een gebied.

Om het onderhoud en de aanplant of aanleg van bomenrijen, knotwilgen, hagen of drinkpoelen voor vee te stimuleren heeft de gemeente een toelagereglement uitgewerkt. De aanplanting moet gebeuren met streekeigen boom- en/of struiksoorten.

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier kan je afhalen op de milieudienst.
Het aanvraagformulier voor de aanleg van kleine landschapselementen vind je ook hier.
Het aanvraagformulier voor het onderhoud van kleine landschapselementen vind je ook hier.
 

Voor het volledige reglement voor particulieren, klik hier.
Voor het volledige reglement voor landbouwers, klik hier.

Openingsuren gemeentehuis

 

MILIEUDIENST Verdieping
sandy.casieris@brakel.be  
jonathan.verspeeten@brakel.be  
055 43 17 60