Sportbeleid 

Decreet "lokaal sportbeleid"

Via het decreet lokaal sportbeleid, geeft Vlaanderen de gemeenten impulsen om actief te zijn om het gebied van sport.

Voor 4 beleidsprioriteiten krijgt de sportdienst ondersteuning van Vlaanderen:

  1. financiële ondersteuning sportverenigingen
  2. kwalificatie van de jeugdsportbegeleiders
  3. anders georganiseerde sport
  4. maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Het sportbeleid van de sportdienst omvat meer dan enkel de Vlaamse beleidsprioriteiten.

De beleidsdoelstellingen van de sportdienst omvatten alles met betrekking tot sportbeheer, sportpromotie en sportbeleid.

Door samenspel scoren met lokaal sportbeleid!

Beleidsdoelstellingen sport         

In de meerjarenplanning sport, zijn alle doelstellingen samengevat waar de sportdienst voor de periode 2014 - 2019 op inzet.  Een overzicht kunt u altijd bij de sportdienst opvragen.

Openingsuren gemeentehuis