Gratis verzekering voor vrijwilligers 

Vanaf 1 juli 2007 biedt het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een gratis verzekering vrijwilligerswerk aan. Dit kan dankzij de middelen die de Nationale Loterij hiervoor vrijmaakte. Hiermee willen ze vooral tijdelijke en occasionele initiatieven goed verzekeren. De aangeboden verzekering omvat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Alle vrijwilligersorganisaties zoals omschreven door de vrijwilligerswet komen hiervoor in aanmerking.

Enkel lokale besturen en aanverwante organisaties worden volgens het reglement van de Nationale Loterij uitgesloten van dit aanbod.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers. De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen bekomen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Hoe verzekeren?

Vul het “aanvraagformulier” in en bezorg het aan de contactpersoon van je gemeente. De lijst met de deelnemende gemeenten is te vinden via http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/vrijwilligers/verzekeringen. Staat je gemeente niet op de lijst, stuur je aanvraag dan naar het provinciebestuur. Binnen de zes weken ontvang je van het provinciebestuur al dan niet een erkenning als vrijwilligersorganisatie. Eens erkend kan je dan vrijwilligersactiviteiten rechtstreeks verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij. Het formulier om activiteiten (toetredingsformulier) of een schadegeval aan te geven, pluk je van de website van Belfius Verzekeringen België.
Je kan je activiteiten ook online aangeven bij Belfius via http://www.belfius-verzekeringen.be/dossier-en-achtergrondinformatie/vrijwilligerswerk/aangifteformulier-activiteiten/

Je vindt hier ook meer informatie over de verzekeringpolis en het provinciaal reglement. Toch nog vragen? Lees dan ook de rubriek 'Veel gestelde vragen' via “ http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/vrijwilligers/verzekeringen.

Contact

Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
tel 09 267 75 83
vrijwilligersverzekering@oost-vlaanderen.be

Openingsuren gemeentehuis