Initiatief buitenschoolse opvang "Het Narrenschip" 

Initiatief buitenschoolse opvang "Het Narrenschip", Jagersstraat 64, 9660 Brakel

Tel.: 055 42 84 53 - e-mail: kinderopvang@brakel.be

Openingsuren: iedere weekdag van 6.30u tot 18.30u

Coördinator: Annick Depraetere

Openingsuren gemeentehuis